~~~Munajatku~~~

10 Comments »
Ya Allah aku mohon kepadaMu ampunan dan keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah tutupilah aku dari segala yang memalukanku dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depanku dan belakangku dari kananku dan kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung kepada keagunganMu dari ancaman yang datang dari arah bawahku.

Ya Allah sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekufuran, kefakiran dan siksa kubur. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Ya Allah Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Kau ciptakan aku dan aku adalah hambaMu. Dan aku tetap pada sumpah dan janjiku padaMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan apa yang telah aku lakukan. Aku datang kepadaMu menyatakan pengakuan akan segala nikmatMu yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku datang kepadaMu mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.


Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kegelisahan dan duka cita. Dan aku berlindung kepadaMu dari kelemahan dan kemalasan, serta dari sifat kikir dan pengecut. Dan aku berlindung kepadaMu dari cengkeraman hutang dan penindasan manusia. Ya Allah jadikanlah permulaan hari ini kebaikan dan pertengahannya keberuntungan serta akhirnya kesuksesan. Dan aku mohon kepadaMu kebaikan dunia akhirat, wahai Yang Maha Pengasih lebih dari mereka yang berbuat kasih.


Ya Allah aku mohon kepadaMu keridhaan terhadap keputusanMu,

kelapangan hidup setelah mati, kenikmatan memandang kepada wajahMu yang mulia, dan kerinduan untuk berjumpa denganMu, tidak dalam kesusahan yang membahayakan dan tidak pula dalam cobaan yang menyesatkan. Dan aku berlindung kepadaMu daripada menganiaya atau dianiaya atau diserang dan berbuat kesalahan atau dosa yang tidak Engkau ampuni. Ya Allah aku berlindung kepadaMu daripada kembali kepada hidup yang terhina. Ya Allah tunjukilah aku sebaik-baik perbuatan dan budi pekerti yang tiada seorangpun yang dapat menunjukkannya selain Engkau. Dan jauhkanlah aku dari keburukannya yang tiada seorangpun yang dapat menjauhkannya selain Engkau.
Ya Allah perbaikilah untukku agamaku, dan lapangkanlah bagiku tempat kediamanku,

serta berkahilah untukku rizkiku. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kekerasan hati, kelalaian, kehinaan dan kemiskinan. Dan aku berlindung kepadaMu dari kekufuran, kefasikan, perpecahan, rasa ingin tersohor dan riya. Dan aku berlindung kepadaMu dari tuli, bisu, penyakit kusta dan segala penyakit yang jahat. Ya Allah kurniakanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya dan Engkaulah pelindungnya dan pemiliknya. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyu’, nafsu yang tidak pernah kenyang dan doa yang tidak dikabulkan.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku perbuat dan yang belum aku perbuat dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang telah aku ketahui dan yang belum aku ketahui. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari lenyapnya nikmat yang Engkau kurniakan, berobahnya kesehatan yang Engkau anugerahkan, kejutan bencana dariMu dan segala bentuk amarahMu.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kehancuran, terjatuh, tenggelam, terbakar, dan kesengsaraan masa tua. Dan aku berlindung kepadaMu dari rasukan setan di saat hadirnya maut. Aku berlindung kepadaMu dari kematian karena sengatan binatang. Dan aku berlindung kepadaMu dari rasa rakus yang membawa kepada tabiat jahat. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari pekerti yang buruk, perbuatan mungkar hawa nafsu jahat dan penyakit yang membinasakan. Dan aku berlindung kepadaMu dari cengkraman hutang dan penindasan lawan serta kegembiraan musuh melihatku.

Ya Allah perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pegangan dalam segala urusanku, dan perbaikilah duniaku yang merupakan tempat kehidupanku dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Dan jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagiku untuk berbuat segala kebaikan dan jadikanlah mati sebagai peristirahatan akhir bagiku dari segala kejahatan.

Wahai Tuhanku, tolonglah aku dan jangan biarkan diriku tak terhiraukan. Menangkanlah aku dan jangan biarkan diriku terkalahkan. Tunjukilah aku dan mudahkanlah petunjuk bagiku.

Ya Allah jadikanlah aku hambaMu yang banyak mengingatmu, banyak mensyukuri nikmatMu, sangat patuh terhadap perintahMu, selalu merendahkan diri kepadaMu, dan senantiasa mengadu dan berserah diri kepadaMu.

Wahai Tuhanku, terimalah tobatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah doaku, kuatkanlah hujjahku, tunjukilah hatiku, luruskanlah perkataanku dan lenyapkanlah kedengkian dari hatiku.

Ya Allah aku mohon kepadaMu ketetapan hati dalam segala urusan, dan keteguhan kehendak menuju kebenaran. Dan aku mohon agar aku dapat mensyukuri nikmatMu dan beribadah kepadaMu dengan sebaik-baiknya. Dan aku mohon kepadaMu kesucian hati, kejujuran bicara. Aku mohon kepadaMu kebaikan yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan yang Engkau ketahui dan aku mohon ampunan kepadaMu dari segala kejahatan yang Engkau ketahui. Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib.

Ya Allah ilhamkanlah petunjuk kepadaku dan jagalah aku dari kejahatan diriku. Ya Allah aku mohon kepadaMu agar aku dapat berbuat segala kebaikan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, serta mencintai orang-orang miskin. Dan aku mohon kepadaMu keampunan dan rahmat. Apabila Engkau menghendaki untuk menimpakan cobaan kepada seluruh hambaMu, maka kembalikanlah aku kepadaMu dalam keadaan selamat dari cobaan itu.

Ya Allah aku mohon kepadaMu agar aku dapat mencintaiMu, mencintai orang-orang yang mencintaiMu, dan mencintai segala perbuatan yang mendekatkan aku kepada mencintaiMu.

Ya Allah aku mohon kepadaMu sebaik-baik permintaan, sebaik-baik doa, sebaik-baik keberuntungan, dan sebaik-baik pahala, berilah aku ketetapan hati, beratkanlah timbangan kebaikanku, kuatkanlah keimananku, tinggikanlah derajatku, terimalah shalatku, dan semua ibadahku, ampunilah segala kesalahanku. Aku mohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam surga. Ya Allah aku mohon kepadaMu segala pembuka kebaikan, penutupnya, semua yang mendatangkannya, awalnya dan akhirnya, lahirnya dan batinnya, serta derajat yang tinggi di dalam surga.

Ya Allah aku mohon kepadaMu agar Engkau tinggikan namaku, Engkau hapus dosaku, Engkau sucikan hatiku, Engkau pelihara kemaluanku, serta Engkau ampuni dosaku, dan aku mohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam surga. Ya Allah aku mohon kepadaMu agar Engkau limpahkan keberkahan pada pendengaranku, penglihatanku, bentuk ciptaanku, dan budi pekertiku, serta pada keluargaku, hidupku dan amal perbuatanku. Dan terimalah segala amal kebaikanku. Dan aku mohon kepadaMu derajat yang tinggi di dalam surga.

Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari beratnya cobaan, pedihnya kesengsaraan, buruknya keputusan dan kegembiraan musuh melihatku. Ya Allah yang mengendalikan semua hati, tetapkanlah hatiku pada agamaMu. Ya Allah yang mengarahkan semua hati dan penglihatan, arahkanlah hati kami untuk taat kepadaMu. Ya Allah tambahkanlah kebaikan kepada kami, dan janganlah Engkau kurangi, muliakanlah kami, dan janganlah Engkau jadikan kami terhina, karuniakanlah kami pemberianMu, dan janganlah Engkau putuskan kami dari pemberianMu, utamakanlah kami, dan janganlah kesampingkan kami.


Ya Allah baikkanlah kesudahan segenap urusan kami, dan lindungilah kami dari kenistaan hidup di dunia dan siksaan di akhirat. Ya Allah, karuniakanlah kami rasa takut kepadaMu yang dapat menghalangi kami untuk berbuat maksiat kepadaMu, dan karuniakanlah kami ketaatan kepadaMu yang dapat menyampaikan kami ke dalam surgaMu, dan karuniakanlah kami keyakinan hati yang dapat meringankan kami dari aneka cobaan dunia. Limpahkanlah kepada kami kenikmatan lewat pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikanlah semua itu pewaris dari kami. Jadikanlah balas dendam kami hanya kepada orang-orang yang menganiaya kami, dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini puncak tujuan kami, dan batas pengetahuan kami. Janganlah Engkau jadikan cobaan kami dalam agama kami, dan janganlah Engkau beri kekuasaan orang-orang yang tidak takut kepadaMu dan tidak mengasihi kami dikarenakan dosa-dosa kami.


Ya Allah aku mohon kepadaMu segala yang mendatangkan rahmatMu, segala yang menimbulkan ampunanMu, keberuntungan dari segala kebaikan, keselamatan dari berbagai kejahatan, kesuksesan dalam meraih surga dan keselamatan dari api neraka. Ya Allah janganlah Engkau biarkan pada diri kami dosa kecuali Engkau ampunkan, janganlah Engkau biarkan cacad pada diri kami kecuali Engkau tutupi, janganlah Engkau biarkan kesusahan kecuali Engkau bukakan jalan keluarnya, janganlah Engkau biarkan hutang kecuali Engkau bayarkan, dan janganlah Engkau biarkan suatu hajat duniawi dan ukhrawi yang Engkau ridhoi dan baik bagi kami kecuali Engkau penuhi, wahai Yang Maha Pengasih lebih dari mereka yang berhati kasih.

Ya Allah aku mohon kepadaMu rahmat dari sisiMu yang dengannya Engkau tunjuki hatiku, dengannya Engkau satukan segala perkaraku, dengannya Engkau himpunkan urusan-urusanku yang berserakan, dengannya Engkau pelihara diriku di kala sendiri, dengannya Engkau angkat derajatku di kala aku hadir, dengannya Engkau cerahkan wajahku, dengannya Engkau sucikan perbuatanku, dengannya Engkau ilhamkan kepadaku jalanku yang terang, dengannya Engkau hindarkan aku dari segala cobaan, dan dengannya Engkau jaga diriku dari berbagai kejahatan. Ya Allah aku mohon kepadaMu kemenangan di hari penentuan (kiamat), kehidupan orang-orang yang bahagia, kedudukan para syuhada dan hidup bersama para nabi serta kemenangan terhadap musuh-musuh.


Ya Allah aku mohon kepadaMu kebenaran dalam iman, keimanan dalam budi pekerti, kesuksesan yang disertai kebahagiaan, limpahan rahmat dan keselamatan serta ampunan dan keridhaan dariMu. Ya Allah aku mohon kepadaMu kesehatan badan, kesucian jiwa, pekerti yang baik, dan keridhaan hati menghadapi taqdir. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan setiap yang melata di atas bumi, yang hanya Engkaulah Penuntunnya. Sesungguhnya Tuhanku selalu berada di jalan yang lurus.


Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Mendengar pembicaraanku, Melihat tempatku berada, Mengetahui yang rahasia dan nyata dariku, tidak satupun perihalku yang luput dari pengetahuanMu. Aku ini hambaMu yang hina lagi serba kekurangan, yang mengharap pertolongan dan perlindungan, yang merasa cemas lagi takut, yang mengakui seluruh dosa kepadaMu.

Aku memohon kepadaMu sebagai permohonan orang yang miskin, aku tunduk kepadaMu dengan setulus hati, sebagai tunduknya orang yang berdosa lagi hina, dan aku berdoa kepadaMu sebagai orang yang dicekam rasa takut dan marabahaya, sebagai orang yang tunduk lehernya kepadaMu, hina tubuhnya di hadapanMu, serta takluk dan patuh kepadaMu. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya.

10 Responses to "~~~Munajatku~~~"

unknown Says :
January 9, 2009 at 10:50 PM

aminnn..
kepada-Nya kita berdoa dan
kepada-Nya kita berserah#bgs aar awk

~ochie~ (^_^)v Says :
January 9, 2009 at 10:53 PM

K-A-R-Yl>>>
aminn ya Rabb...
lamanya bru duk mnyinggah cni ko ryl.. lallala.. hehhe

AiE bAhRi Says :
January 10, 2009 at 12:16 AM

Ochie, doakan saya juga ye.

~ochie~ (^_^)v Says :
January 10, 2009 at 2:41 AM

aie>>>
ya bah.. huhuhuhu

Liquid Says :
January 10, 2009 at 11:45 AM

amin. me too ea. =)

~ochie~ (^_^)v Says :
January 10, 2009 at 12:36 PM

liquid>>>
bleh bah kalo ko... heheh

~ochie~ (^_^)v Says :
January 10, 2009 at 7:35 PM

kak yatie>>>
Aminnn....

azza_irah Says :
January 11, 2009 at 12:59 PM

sukanya akak baca kata2 ochie ni..indah penuh bmakna...
nak kata2 yg bes gak smpena ari lahir nnti..ehhehe

~ochie~ (^_^)v Says :
January 11, 2009 at 7:06 PM

azza>>>
hehhe.. bleh jer kak... kalo akak nak copy/.. ok jak bah.. huhu

Post a Comment